Instructiuni de utilizare     Structura fisierelor     Corespondenta cu fisiere CAS,SOMAJ,CASS     Incarcare fisiere     Introducere date     Contact    

I N S T R U C T I U N I     D E     U T I L I Z A R E

Aici se descarca documentul cu instructiunile de utilizare.
Scopul aplicatiei: generarea fisierului xml pentru declaratie unica 112 .
Versiunea actuala nu genereaza fisierul xml pentru institutii asimilate angajatorilor.
Fiserul D112_codfiscal_an_luna.xml se obtine din continutul fiserelor de tip text (txt) incarcate de utilizator sau pe baza datelor introduse prin formularele de culegere date.
Datele pentru crearea fisierelor text (txt) se extrag din statele de plata.
Modul de operare:
1. Se genereaza fisierele text (txt) .
2.Se incarca fisierele text (txt) prin activarea butonului incarcare fisiere din meniul paginii.
3.Se descarca fisierul xml generat de aceasta aplicatie.
4. Cu aplicatia distribuita de MF ( Soft-ul J de validare date din fisier XML pentru formularul D112: PDF Java Actualizat n data de 19.02.2011 ) se genereaza din fisierul xml , fisierul pdf pentru depunere la DGFP .Cu aceasta aplicatie,distribuita de MFP, se poate si semna cu certificatul digital fisierul pdf generat.
5.Se listeaza fisierul pdf obtinut.
6.Se copiaza fiserul pdf pe CD.
7.Se depune declaratia (CD+lista) la DGFP.
8.Se verifica on line (pe internet) declaratia depusa.
Observatie: daca declaratia 112 se depune on line si nu la ghiseul DGFP atunci punctul 6 si punctul 7 se inlocuieste cu textul "Se depune fisierul pdf on line."


Fisierele text (txt) , care stau la baza generarii fisierului xml:

firma.txt :
d_rec , luna_r , an_r , nume_declar , prenume_declar , functie_declar , cif , rgCom , caen , den , adrSoc , telSoc , faxSoc , mailSoc , adrFisc , telFisc , mailFisc , casaAng , tRisc , dat , F1_suma
Fisierul este obligatoriu, are o singura inregistrare, (un singur rand) .

asigurat.txt:
cnpAsig , numesig , prenAsig , cnpAnt , numeAnt , prenAnt , dataAng , dataSf , casaSn , asigCI , asigSo , A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 , A_7 , A_8 , A_9 , B1_8 , B1_9 , B2_1 , B2_2 , B2_3 , B2_4 , B2_5 , B2_6 , B2_7 , B3_1 , B3_2 , B3_3 , B3_4 , B3_5 , B3_8 , B3_9 , B3_10
Fisierul contine date despre asigurat in cazul in care exista obligatia declararii ,conform legii, pentru asiguratul respectiv.. In situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul se va completa cate o inregistrare (rand) pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul. Numarul maxim de inregistrari pentru un asigurat este 5.Valoarea campului A_1 (tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca) se determina conform Nomenclatorului 5.

coasigur.txt:
cnpAsig , tip , cnp , nume , prenume
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza asigurat (salariat) care are coasigurati. La fiecare coasigurat corespunde o inregistrare (un rand).

boala.txt:
cnpAsig , D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5 , D_6 , D_7 , D_8 , D_9 , D_10 , D_11 , D_12 , D_13 , D_14 , D_15 , D_16 , D_17 , D_18 , D_19 , D_20 , D_21
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza asigurat (salariat) care are certificat medical in luna raportata. La fiecare certificat medical corespunde o inregistrare (un rand).

scutire.txt:
cnpAsig , A_1, B11_1 , B11_2 , B11_3 , B11_41 , B11_42 , B11_43 , B11_5 , B11_6 , B11_71 , B11_72 , B11_73
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza scutiri la nivel de asigurat,adica daca asiguratul beneficiaza in mod direct sau prin angajatorul sau de prevederi legale care prevad scutiri,totale sau partiale de la plata contributiilor sociale.Valoare campului B11_1 se completeaza , prin selectare din "Lista de valori" a motivului/temeiului legal potrivit caruia angajatorul si/sau asiguratul beneficiaza de scutire sau/si reducere de la plata contributiilor sociale."Lista de valori" se actualizeaza in functie de actele normative care sunt in vigoare incepand cu 2011,atribuindu-se cate o valoare distincta pentru fiecare act normativ. Numarul maxim de inregistrari pentru un asigurat este 10.
Observatie: "Lista de valori" nu apare in aceasta pagina deoarece nu cunosc aceasta lista.

accident.txt:
C3_11 , C3_12 , C3_13 , C3_14 , C3_21 , C3_22 , C3_23 , C3_24 , C3_31 , C3_32 , C3_33 , C3_34 , C3_41 , C3_42 , C3_43 , C3_44 , C3_aj_nr , C3_aj_suma

Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza accident de munca,boli profesionale sau ajutor de deces la nivel de angajator,are o singura inregistrare, (un singur rand) .

subven.txt:
C5_subv , C5_recuperat , C5_restituit
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza subventii,scutiri facilitai la contributie de somaj la nivel de societate. Poate sa aiba maximum 10 inregistrari, (zece randuri ).Valoarea campului C5_subv se determina conform Nomenclatorului 4.

secundar.txt:
F2_cif , F2_id , F2_suma
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza impozit datorat de sedii secundare. Poate sa aiba maximum 999 inregistrari, randuri ) .

Se incarca fisierele care contin date . Fisierul care se incarca trebuie sa respecte structura definita.Poate sa contine campuri vide (de exemplu daca un camp nu are valoare ,este vid atunci in fisierul txt unde ar trebui sa apare valoarea campului vid ,sunt doua semne consecutive .. (virgula virgula) ).

Pentru o societate care nu beneficiaza de scutiri,subventii,restituri,recuperari de sume ,nu raporteaza accidente de munca,boli profesionale,ajutor de deces, nu are asigurati cu certificat medical,nu are sedii secundare iar asiguratii nu au persoane coasigurate se incarca doua fisere: firma.txt , asigurat.txt


N O M E N C L A T O A R E

Nomenclator 4 - Subventii,scutiri si reduceri (C5_subv din subvent.txt)
C5_subv Explicatie
1Subventii cf.art.80 din Legea 76/2002
2Scutire de la plata contributiei datoirate de angajator cf.art.80 din Legea 76/2002
3Subventii cf.art.85 din Legea 76/2002
4Scutire de la plata contributiei datorate de angajator cf.art.85 alin.(1) din Legea 76/2002
5Subventii cf.art.7 alin.(3) din OUG 58/2001
6Subventii cf.Legii 116/2002 si Normelor metodologice aprobate de HG 1149/2002
7Reduceri ale contributiei datorate de angajator cf.art.93 si 94 din Legea 76/2002
8Subventii cf.art.17 alin.(1) lit.a) din Legea 279/2005
9Subventii cf.art.17 alin.(1)lit.b) din Legea 279/2005
10Subventii cf.art.1 din Legea 72.2007


Nomenclator 5 - Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca (A_1 din asigurat.txt)
A_1 Explicatie
1Salariat
2Salariat Militar (contributie de somaj=0)
3Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)
4Cenzori.membri in consiliu de administrare
5Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in baza contractului colectiv sau individual de munca suportate din fondul de salarii


S T R U C T U R A     F I S I E R E L O R

Aici se descarca documentul cu structura fisierelor.
Fisierele txt se pot genera din fisier de tip dbf sau de alt tip, in functie de preferinta utilizatorului.Aceste fisiere trebuie sa respecte structurile de mai jos.

FIRMA (fisier cu datele de identificare ale societatii => firma.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1d_rec N 10Tipul declaratiei (initiala=0 ; rectificativa=1)
2luna_rN20Numarul lunii de raportare (valori posibile:1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12)
3an_rN40Anul de raportare (>2010)
4nume_declarC750Numele persoanei care semneaza declaratia
5prenume_declarC750Prenumele persoanei care semneaza declaratia
6functie_declarC500Functia persoanei care semneaza declaratia
7cifN130Cod de identificare fiscala (fara RO)
8rgComC140Numarul de inregistrare Oficiul Reg.Comert
9caenC40Codul CAEN al societatii
10denC2000Denumirea societatii (fara caractere speciale & ," , etc)
11adrSocC10000Adresa de la sediul social
12telSocC150Numarul de telefon de la sediul social
13faxSocC150Numarul de fax de la sediul social
14mailSocC2000Adresa e-mail de la sediul social
15adrFiscC10000Adresa fiscala a societatii
16telFiscC150Numarul de telefon de la adresa fiscala a societatii
17faxFiscC150Numarul de fax de la adresa fiscala a societatii
18mailFiscC2000Adresa e-mail de la adresa fiscala a societatii
19casaAngC20Casa de asigurare de sanatate cu care are contract societatea
20tRiscN53Coeficientul pentru contributia la fondul de risc
21datN10Indicativ pentru fond de risc (dat=1 daca societatea plateste contributie la fondul de risc, dat=0 daca nu plateste)
22F1_sumaN150Suma de plata sediu principal, impozit pr venitASIGURAT (fisier cu datele asiguartilor => asigurat.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1cnpAsig N 130CNP/NIF asigurat
2numeAsigC750Nume asigurat
3prenAsigC750Prenume asigurat
4cnpAntN130CNP/NIF anterior
5numeAntC750Nume anterior
6prenAntC750Prenume anterior
7dataAngD100Data angajarii
8dataSfD100Data plecarii
9casaSnC20Casa de asigurare de sanatate
10asigCIN10Asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (da=1 ; nu=2)
11asigSON10Asigurat in sistemul de asigurari pentru somaj
12A_1N20Tip asigurat din punct de vedere contract de munca (conform Nomenclator 5)
13A_2N10A_2=1 daca asiguratul este pensionar , in rest A_2=0
14A_3C20Tip contrcat de munca (norma intreaga A_3=N ; norma partial 2 ore=P2 , 3 ore=P3 ,..,7 ore=P7)
15A_4N10Ore norma zilnica (8 sau 7 sau 6)
16A_5N150Baza de calcul pentru fondul de garantare
17A_6N30Ore lucrate efectiv in luna
18A_7N30Ore suspendate in luna
19A_8N50Total zile lucrate
20A_9N150Baza de calcul pentru contributia individuala de somaj
21B1_8N30Numar ore somaj tehnic in luna beneficiare de scutire din total ore suspendate
22B1_9N20Zile somaj tehnic beneficiare de scutire
23B2_1N10Indicativ conditii speciale
24B2_2N20Zile lucrate in conditii normale
25B2_3N20Zile lucrate in conditii deosebite
26B2_4N20Zile lucrate in conditii speciale
27B2_5N150Venit brut realizat in conditii normale
28B2_6N150Venit brut realizat in conditii deosebite
29B2_7N150Venit brut realizat in conditii speciale
30B3_1N20Zile indemnizatii conditii normale
31B3_2N20Zile indemnizatii conditii deosebite
32B3_3N20Zile indemnizatii conditii speciale
33B3_4N20Zile prestatii suportate din FAAMBP
34B3_5N23Zile concediu fara plata indemnizatiei pt.cresterea copilului dupa primele 3 nasteri
35B3_8N20Total zile lucratoare din concediul medical pentru accidente de munca
36B3_9N150Suma prestatii de asigurari sociale suportate din FAAMBP
37B3_10N150Suma prestatii de asigurari sociale suportate de angajator (conform legii 346/2002)COASIGURAT (fisier cu datele coasiguartilor => coasigur.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1cnpAsigN130CNP/NIF asigurat
2tip C 10Tip coasigurat (parinte=P , sot/sotie=S)
3cnpN130CNP/NIF coasigurat
4numeC750Nume coasigurat
5prenumeC750Prenume coasiguratBOALA (fisier cu datele certificatelor medicale => boala.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1cnpAsigN130CNP/NIF asigurat
3D_1 C 50Seria certificatului de concediiu medical
4D_2C100Numarul certificatului de concediu medical
5D_3C50Seria certificatului de concediu medical initial
6D_4C100Numarul certificatului de concediu medical initial
7D_5 D 100Data acordarii certificatului de concediu medical (zz.ll.aaaa)
8D_6D100Data de inceput valabilitate certificat de concediu medical
9D_7D100Data de incetare valabilitate certificat de concediu medical
10D_8N130Codul numeric personal al copilului notat pe certificatul de concediu medical
11D_9 C 20Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical
12D_10N20Locul de prescriere a certificatlui de concediu medical
13D_11C30Cod urgenta medico-chirurgicala notat pe certificatul de concediu medical
14D_12C20Cod boala infectocontagioasa grupa A notat pe certificatul de concediu medical
15D_13 C 100Numarul avizului medicului expert notat pe certificatul de concediu medical
16D_14N20Zile prestatii suportate de angajator
17D_15N20Zile prestatii suportate de FNUASS
18D_16N20Total zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical
19D_17 N 60Suma venituri din ultimele sase luni
20D_18N30Numar de zile aferente veniturilor din ultyimele sase luni
21D_19N110Media zilnica a bazei de calcul
22D_20N150Indemnizatie sanatate suportata de angajator
23D_21N150Indemnizatie sanatate suportata de FNUASSSCUTIRE (scutiri la nivel asigurat => scutire.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1cnpAsigN130CNP/NIF asigurat
2A_1N20Tip asigurat din punct de vedere contract de munca (conform Nomenclator 5)
3B11_1 N 20Motiv scutire
4B11_2N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la somaj
5B11_3N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la sanatate
6B11_41N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la CAS si FAAMBP pentru conditii normale de munca
7B11_42 N 150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la CAS si FAAMBP pentru conditii deosebite de munca
8B11_43N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la CAS si FAAMBP pentru conditii speciale de munca
9B11_5N150Suma pentru care se beneficiaza de scutire la somaj la nivel ASIGURAT
10B11_6N150Suma pentru care se beneficiaza de scutire la sanatate la nivel ASIGURAT
11B11_71 N 150Suma pentru care ASIGURATUL beneficiaza de scutire la CAS pentru conditii normale de munca
12B11_72N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la CAS pentru conditii deosebite de munca
13B11_73N150Suma pentru care ANGAJATORUL beneficiaza de scutire la CAS pentru conditii speciale de muncaACCIDENT (fisier cu datele despre accidente de munca , boli profesionale ,ajutoare de deces la nivel de firma => accident.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1C3_11 N 60Numar cazuri - incapacitate temporara de munca pentru accident de munca si boli profesionale
2C3_12N50Zile prestatii - incapacitate temporara de munca pentru accident de munca si boli profesionale
3C3_13N150Suma totala - incapacitate temporara de munca pentru accident de munca si boli profesionale
4C3_14N150Suma suportata din FAAMBP - incapacitate temporara de munca pentru accident de munca si boli profesionale
5C3_21 N 60Numar cazuri -trecere la alt de munca
6C3_22N50Zile prestatii -trecere la alt de munca
7C3_23N150Suma totala accidente de munca -trecere la alt de munca
8C3_24N150Suma suportata din FAAMBP -trecere la alt de munca
9C3_31 N 60Numar cazuri -reducerea timpului de lucru
10C3_32N50Zile prestatii -reducerea timpului de lucru
11C3_33N150Suma totala accidente de munca -reducerea timpului de lucru
12C3_34N150Suma suportata din FAAMBP -reducerea timpului de lucru
13C3_41 N 60Numar cazuri -cursuri de calificare/reconversie
14C3_42N50Zile prestatii -cursuri de calificare/reconversie
15C3_43N150Suma totala accidente de munca -cursuri de calificare/reconversie
16C3_44N150Suma suportata din FAAMBP -cursuri de calificare/reconversie
17C3_aj_nr N 60Numar cazuri ajutoare de deces
18C3_aj_sumaN150Suma totala pentru ajutoare de decesSUBVENTII (subventii,scutiri,restituir,recuperari somaj angajator => subven.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1C5_subv N 20Subventie/scutire/reducere (1-10 pozitie din nomenclator)
2C5_recuperatN150Suma de recuperat din contributia datorata
3C5_restituitN150Suma de restituit de la AJOFMSECUNDAR (impozit pe salar sedii secundare => secundar.txt)
Nr.crt.Denumire campTip LungimeZecimale Explicatie
1F2_cif N 130Cod de inregistrare fiscala sediu secundar
2F2_idN30Nr.cr.sediu secundar
3F2_sumaN150Suma de plata sediu secundar, impozit pr venitC O R E S P O N D E N T A    C U    F I S I E R E CAS , SOMAJ , CASS

Aici se descarca documentul cu corespondenta intre fisere noi-fisiere vechi.
Acest capitol contine cu caracter informativ corespondenta intre campurile fisierelor txt folosite pentru generarea fisierului xml necesar pentru declaratia unica 112 si campurile fisierelor utilizate in raportarile pana in decembrie 2010 la CAS , Somaj , CASS.
Notatii:
a11 se refera la tabelul nominal conform decalartiei CAS pana in decembrie 2010
a12 se refera la centralizatorul conform decalartiei CAS pana in decembrie 2010
cap1 se refera la tabelul nominal conform decalartiei Somaj pana in decembrie 2010
cap2 se refera la centralizatorul conform decalartiei Somaj pana in decembrie 2010
1a se refera la tabelul nominal conform decalartiei CASS pana in decembrie 2010
1b se refera la tabelul nominal cu coasiguratii conform decalartiei CASS pana in decembrie 2010
1c se refera la centralizatorul conform decalartiei CASS pana in decembrie 2010
a1 se refera la centralizatorul FNUASS conform decalartiei CASS pana in decembrie 2010
a2 se refera la tabelul nominal cu certifactele medicale conform decalartiei CASS pana in decembrie 2010

C O R E S P O N D E N T A

Camp.fisier txt.dUnica112=>Camp.fisier dbf.declaratie.2010
Camp fisier txt Camp fisier declaratie pana in decembrie 2010
firma.tRisca12.pcambp
firma.data12.datorat
firma.casaAnga1.cas_ang
asigurat.cnpAsiga11.cnp,1a.cnp,cap1.cnp
asigurat.numeAsig1a.nume
asigurat.prenAsig1a.prenume
asigurat.dataAng1a.ang
asigurat.dataSf1a.pl
asigurat.casaSn1c.cas_asig
asigurat.aisgSOcap1.ta
asigurat.A_4a11.norma
asigurat.A_6cap1.noel
asigurat.A_7cap1.nos
asigurat.A_8a11.tt
asigurat.A_9cap1.bc
asigurat.B1_8cap1.nosst
asigurat.B1_9cap1.nzsst
asigurat.B2_1a11.ind_cs
asigurat.B2_2a11.nn
asigurat.B2_3a11.dd
asigurat.B2_4a11.ss
asigurat.B2_5a11.tvn
asigurat.B2_6a11.tvd
asigurat.B2_7a11.tvs
asigurat.B3_1a11.pp
asigurat.B3_2a11.ppd
asigurat.B3_3a11.pps
asigurat.B3_4a11.ppfaambp
asigurat.B3_5a11.nrz_cfp
asigurat.B3_9a11.faambp
asigurat.cnpAnt
asigurat.numeAnt
asigurat.prenAnt
asigurat.asigCI
asigurat.A_1
asigurat.A_2
asigurat.A_3
asigurat.A_5
asigurat.B3_8
asigurat.B3_10
coasigur.cnpAsig1b.cnp
coasigur.tip1b.tipc
coasigur.cnp1b.cnpc
coasigur.nume1b.numec
coasigur.prenume1b.prenumec
boala.D_ 1 a2.serie_ccm
boala.D_ 2a2.numar_ccm
boala.D_ 3a2.serei_ccm_
boala.D_ 4a2.numar_ccm_
boala.D_ 5a2.data_acord
boala.D_6a2.data_inc
boala.D_7a2.data_sf
boala.D_ 8a2.cnp_copil
boala.D_ 9a2.cod_indemn
boala.D_ 10a2.loc_pres
boala.D_ 11 a2.cod_urg
boala.D_ 12a2.cod_contag
boala.D_ 13 a2.me_nr
boala.D_ 14 a2.zi_pre_ang
boala.D_ 15 a2.zi_fn
boala.D_ 16 a2.zi_pre
boala.D_ 17 a2.baza_calc
boala.D_ 18 a2.zi_bz_calc
boala.D_ 19 a2.mzbci
boala.D_ 20 a2.sum_ang
boala.D_ 21 a2.fn
accident.C3_11a12.nrcazit
accident.C3_12a12.nrppit
accident.C3_13a12.tsumait
accident.C3_14a12.sumait
accident.C3_21a12.nrcaztt
accident.C3_22a12.nrpptt
accident.C3_23a12.tsumatt
accident.C3_24a12.sumatt
accident.C3_31a12.nrcazrt
accident.C3_32a12.nrpprt
accident.C3_33a12.tsumart
accident.C3_34a12.sumart
accident.C3_41a12.nrcazcc
accident.C3_42a12.nrppcc
accident.C3_43a12.tsumacc
accident.C3_44a12.sumacc
accident.C3_aj_nra12.nrcazd
accident.C3_aj_sumaa12.sumad ; a12.bass


In cazul fisierului subven.txt corespondenta pentru campurile C5_recuperat si C5_restituit se poate stabile in functie de valoarea campului C5.subv.

Camp.fisier subven.txt=>Camp.fisier cap2.dbf.declaratie.2010
Valoare C5_subvCamp subven.txt Camp fisier declaratie pana in decembrie 2010Camp subven.txt Camp fisier declaratie pana in decembrie 2010
1 subven.C5_recuperat cap2.sub80rec subven.C5_restituitcap2.sub80res
2 subven.C5_recuperat cap2.sc80144rec subven.C5_restituitcap2.sc80144res
3 subven.C5_recuperat cap2.sub85rec subven.C5_restituitcap2.sub85res
4 subven.C5_recuperat cap2.sub85144rec subven.C5_restituitcap2.sub85144res
5 subven.C5_recuperat cap2.sub58rec subven.C5_restituitcap2.sub58res
6 subven.C5_recuperat cap2.sub116rec subven.C5_restituitcap2.sub116res
7 subven.C5_recuperat cap2.sub9394rec subven.C5_restituitcap2.sub9394res
8 subven.C5_recuperat cap2.sub17arec subven.C5_restituitcap2.sub17ares
9 subven.C5_recuperat cap2.sub17brec subven.C5_restituitcap2.sub17bres
10 subven.C5_recuperat cap2.sub172rec subven.C5_restituitcap2.sub172resI N C A R C A R E A    F I S I E R E L O R    txt

Upload firma.txt
Fisierul firma.txt este obligatoriu , contine o singura inregistrare (un singur rand), structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
d_rec , luna_r , an_r , nume_declar , prenume_declar , functie_declar , cif , rgCom , caen , den , adrSoc , telSoc , faxSoc , mailSoc , adrFisc , telFisc , mailFisc , casaAng , tRisc , dat , F1_suma
Campuri care nu pot fi goale : luna_r , an_r , nume_declar , prenume_declar , functie_declar , cif , caen , den , casaAng


Upload asigurat.txt
Fisierul asigurat.txt contine date despre asigurat in cazul in care exista obligatia declararii ,conform legii, pentru asiguratul respectiv.. In situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul se va completa cate o inregistrare (rand) pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul. Numarul maxim de inregistrari pentru un asigurat este 5(campurile care se complecteaza la fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul, sau pentru fiecare tip de asigurat sunt:A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8, A_9, B1_8, B1_9 restul campurilor apar numai la un singur contract incheiat de asigurat cu angajatorul, respectiv la un singur tip de asigurat) Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
cnpAsig , numesig , prenAsig , cnpAnt , numeAnt , prenAnt , dataAng , dataSf , casaSn , asigCI , asigSo , A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 , A_7 , A_8 , A_9 , B1_8 , B1_9 , B2_1 , B2_2 , B2_3 , B2_4 , B2_5 , B2_6 , B2_7 , B3_1 , B3_2 , B3_3 , B3_4 , B3_5 , B3_8 , B3_9 , B3_10


Upload coasigur.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza asigurat care are coasigurati. La fiecare coasigurat corespunde o inregistrare (un rand).Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , nu pot exista campuri goale (in cazul in care se raporteaza coasigurati).
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
cnpAsig , tip , cnp , nume , prenume


Upload boala.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza asigurat care are certificat medical in luna raportata. La fiecare certificat medical corespunde o inregistrare (un rand).Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
cnpAsig , D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5 , D_6 , D_7 , D_8 , D_9 , D_10 , D_11 , D_12 , D_13 , D_14 , D_15 , D_16 , D_17 , D_18 , D_19 , D_20 , D_21
Campuri care nu pot fi goale (in cazul in care se raporteaza concediu medical) : cnpAsig , D_1 , D_2 , D_5 , D_6 , D_7 , D_9 , D_10 , D_17 , D_18 , D_19


Upload scutire.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza scutiri la nivel de asigurat ,adica daca asiguratul beneficiaza in mod direct sau prin angajatorul sau de prevederi legale care prevad scutiri,totale sau partiale de la plata contributiilor sociale.Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.Numarul maxim de inregistrari pentru un asigurat este 10.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
cnpAsig , A_1 , B11_1 , B11_2 , B11_3 , B11_41 , B11_42 , B11_43 , B11_5 , B11_6 , B11_71 , B11_72 , B11_73


Upload accident.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza accident de munca,boli profesionale sau ajutor de deces la nivel de angajator si in acest are o singura inregistrare, (un singur rand) .Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
C3_11 , C3_12 , C3_13 , C3_14 , C3_21 , C3_22 , C3_23 , C3_24 , C3_31 , C3_32 , C3_33 , C3_34 , C3_41 , C3_42 , C3_43 , C3_44 , C3_aj_nr , C3_aj_suma


Upload subven.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza subventii,scutiri facilitai la contributie de somaj la nivel de societate. Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii , pot exista campuri goale.Pentru un angajator pot exista maxim 10 inregostrari (randuri)
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
C5_subv , C5_recuperat , C5_restituit


Upload secundar.txt
Fisierul nu este obligatoriu, are date daca se raporteaza impozit datorat de sedii secundare.Pentru fiecare sediu secundar exista o inregistrare,(un rand). Structura se respecta conform descrierii.Toate campurile sunt obligatorii ,nu pot exista campuri goale.
Structura unei inregistrari (unui rand din fisierul txt):
F2_cif , F2_id , F2_sumaC O N T A C T

Scrieti-va numele, adresa e-mail si intrebarile in legatura cu aplicatia.  Cu butonul  Trimite expediati mesajul .Continutul scrisorii il puteti anula cu butonul Sterge.

Nume si prenume
E-mail
Text
 


© Copyright Com-fact NW 2011